เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
17 มิถุนายน 2562
13 เชาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:39 น.
 ซุฮฺริ  12:17 น.
 อัศริ  15:42 น.
 มัฆริบ  18:29 น.
 อีชา  19:46 น.
muslimthaipost.com