เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
19 ธันวาคม 2561
12 รอบิอุลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  04:59 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:33 น.
 มัฆริบ  18:04 น.
 อีชา  19:19 น.
muslimthaipost.com