เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
23 สิงหาคม 2562
22 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:54 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  18:27 น.
 อีชา  19:38 น.
muslimthaipost.com