เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
22 กุมภาพันธ์ 2563
27 ญามาดิลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:17 น.
 ซุฮฺริ  12:31 น.
 อัศริ  15:49 น.
 มัฆริบ  18:28 น.
 อีชา  19:38 น.
muslimthaipost.com