เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
18 พฤศจิกายน 2561 
 ซุบฮิ  04:58 น.
 ซุฮฺริ  12:06 น.
 อัศริ  15:23 น.
 มัฆริบ  17:57 น.
 อีชา  19:05 น.
muslimthaipost.com