เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
6 ธันวาคม 2562
8 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:00 น.
 ซุฮฺริ  12:12 น.
 อัศริ  15:31 น.
 มัฆริบ  18:02 น.
 อีชา  19:16 น.
muslimthaipost.com