เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:54 น.
 ซุฮฺริ  12:06 น.
 อัศริ  15:26 น.
 มัฆริบ  17:58 น.
 อีชา  19:11 น.
muslimthaipost.com