เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
21 กรกฎาคม 2562
18 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:49 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:46 น.
 มัฆริบ  18:36 น.
 อีชา  19:50 น.
muslimthaipost.com