เวลาละหมาด จ.สตูล      (20 ตุลาคม 2561/11 ซอฟัร 1440)
 ซุบฮิ  ซุฮฺริ  อัศริ  มัฆริบ  อีชา
 04:53 น.  12:08 น.  15:26 น.  18:04 น.  19:14 น.
muslimthaipost.com