เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
22 พฤษภาคม 2562
17 รอมดอน 1440
 
 ซุบฮิ  04:40 น.
 ซุฮฺริ  12:14 น.
 อัศริ  15:36 น.
 มัฆริบ  18:26 น.
 อีชา  19:40 น.
muslimthaipost.com