เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
21 สิงหาคม 2562
20 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  05:02 น.
 ซุฮฺริ  12:30 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:39 น.
 อีชา  19:51 น.
muslimthaipost.com