เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
11 ธันวาคม 2562
13 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:09 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:38 น.
 มัฆริบ  18:07 น.
 อีชา  19:22 น.
muslimthaipost.com