เวลาละหมาด
 จ.พัทลุง
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:56 น.
 ซุฮฺริ  12:08 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  17:59 น.
 อีชา  19:11 น.
muslimthaipost.com