เวลาละหมาด
 จ.พัทลุง
28 พฤษภาคม 2563
5 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:42 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:42 น.
 มัฆริบ  18:33 น.
 อีชา  19:49 น.
muslimthaipost.com