เวลาละหมาด
 อ.เมือง
,จ.ภูเก็ต
18 พฤศจิกายน 2561 
 ซุบฮิ  05:10 น.
 ซุฮฺริ  12:17 น.
 อัศริ  15:33 น.
 มัฆริบ  18:05 น.
 อีชา  19:13 น.
muslimthaipost.com