เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
23 กันยายน 2562
23 มุฮัรรอม 1441
 
 ซุบฮิ  04:52 น.
 ซุฮฺริ  12:10 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  18:12 น.
 อีชา  19:21 น.
muslimthaipost.com