เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
6 เมษายน 2563
12 ชะอ์บาน 1441
 
 ซุบฮิ  04:58 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  18:24 น.
 อีชา  19:34 น.
muslimthaipost.com