เวลาละหมาด
 อ.สุไหงปาดี
,จ.นราธิวาส
23 สิงหาคม 2562
22 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:52 น.
 ซุฮฺริ  12:17 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  18:24 น.
 อีชา  19:35 น.
muslimthaipost.com