เวลาละหมาด
 จ.นนทบุรี
12 พฤศจิกายน 2562
15 รอบิอุลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:59 น.
 ซุฮฺริ  12:05 น.
 อัศริ  15:21 น.
 มัฆริบ  17:48 น.
 อีชา  19:02 น.
muslimthaipost.com