เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
10 ธันวาคม 2561
3 รอบิอุลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:11 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:26 น.
 มัฆริบ  17:51 น.
 อีชา  19:07 น.
muslimthaipost.com