เวลาละหมาด
 จ.สตูล
18 พฤศจิกายน 2561 
 ซุบฮิ  05:04 น.
 ซุฮฺริ  12:11 น.
 อัศริ  15:28 น.
 มัฆริบ  18:01 น.
 อีชา  19:09 น.
muslimthaipost.com