เวลาละหมาด
 อ.รามัน
,จ.ยะลา
22 กุมภาพันธ์ 2563
27 ญามาดิลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:15 น.
 ซุฮฺริ  12:30 น.
 อัศริ  15:48 น.
 มัฆริบ  18:27 น.
 อีชา  19:37 น.
muslimthaipost.com