เวลาละหมาด
 จ.พิษณุโลก
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:05 น.
 ซุฮฺริ  12:07 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  17:45 น.
 อีชา  19:00 น.
muslimthaipost.com