เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
15 พฤศจิกายน 2561
6 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:49 น.
 ซุฮฺริ  12:03 น.
 อัศริ  15:23 น.
 มัฆริบ  17:56 น.
 อีชา  19:09 น.
muslimthaipost.com