เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
24 มีนาคม 2562
17 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:06 น.
 ซุฮฺริ  12:25 น.
 อัศริ  15:32 น.
 มัฆริบ  18:27 น.
 อีชา  19:36 น.
muslimthaipost.com