เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
17 มิถุนายน 2562
13 เชาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:42 น.
 ซุฮฺริ  12:19 น.
 อัศริ  15:44 น.
 มัฆริบ  18:32 น.
 อีชา  19:48 น.
muslimthaipost.com