เวลาละหมาด
 จ.ชลบุรี
17 มกราคม 2562
10 ญามาดิลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:24 น.
 ซุฮฺริ  12:29 น.
 อัศริ  15:44 น.
 มัฆริบ  18:10 น.
 อีชา  19:25 น.
muslimthaipost.com