เวลาละหมาด
 จ.ชลบุรี
18 กรกฎาคม 2562
15 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:37 น.
 ซุฮฺริ  12:25 น.
 อัศริ  15:45 น.
 มัฆริบ  18:47 น.
 อีชา  20:05 น.
muslimthaipost.com