บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

12 ชะอ์บาน 1441 / 06 เมษายน 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:52 น.

12:20 น.

15:34 น.

18:29 น.

19:40 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:18 น.

15:20 น.

18:26 น.

19:33 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:21 น.

15:23 น.

18:28 น.

19:36 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:54 น.

12:27 น.

15:48 น.

18:38 น.

19:52 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:06 น.

12:30 น.

15:33 น.

18:38 น.

19:45 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:41 น.

12:12 น.

15:30 น.

18:22 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:56 น.

12:20 น.

15:20 น.

18:28 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:16 น.

15:16 น.

18:23 น.

19:31 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:03 น.

12:27 น.

15:32 น.

18:36 น.

19:43 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:19 น.

15:33 น.

18:30 น.

19:39 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:00 น.

12:23 น.

15:24 น.

18:30 น.

19:38 น.