บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

25 รอบิอุลเอาวัล 1441 / 22 พฤศจิกายน 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:04 น.

15:20 น.

17:47 น.

19:01 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:02 น.

15:23 น.

17:57 น.

19:08 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:05 น.

15:25 น.

17:59 น.

19:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:12 น.

12:11 น.

15:22 น.

17:46 น.

19:02 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:01 น.

12:14 น.

15:34 น.

18:07 น.

19:18 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:54 น.

11:56 น.

15:09 น.

17:34 น.

18:49 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:04 น.

15:24 น.

18:00 น.

19:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:00 น.

15:21 น.

17:55 น.

19:06 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:11 น.

15:32 น.

18:04 น.

19:16 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:03 น.

15:20 น.

17:48 น.

19:00 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:52 น.

12:07 น.

15:28 น.

18:02 น.

19:13 น.