เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

14 ซุลฮิจญะฮ์ 1441 / 04 สิงหาคม 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:24 น.

15:37 น.

18:44 น.

20:00 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:22 น.

15:41 น.

18:35 น.

19:46 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:25 น.

15:43 น.

18:38 น.

19:49 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:36 น.

12:31 น.

15:43 น.

18:58 น.

20:17 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:34 น.

15:52 น.

18:48 น.

20:00 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:26 น.

12:16 น.

15:25 น.

18:40 น.

19:57 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:52 น.

12:24 น.

15:43 น.

18:37 น.

19:47 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:20 น.

15:39 น.

18:32 น.

19:43 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:31 น.

15:50 น.

18:46 น.

19:58 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:23 น.

15:37 น.

18:45 น.

19:58 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:54 น.

12:27 น.

15:46 น.

18:40 น.

19:51 น.