เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

28 รอมดอน 1442 / 10 พฤษภาคม 2564

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:30 น.

12:14 น.

15:28 น.

18:35 น.

19:50 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:12 น.

15:31 น.

18:26 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:15 น.

15:34 น.

18:29 น.

19:40 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:27 น.

12:21 น.

15:33 น.

18:49 น.

20:07 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:24 น.

15:42 น.

18:39 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:16 น.

12:06 น.

15:16 น.

18:30 น.

19:47 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:15 น.

15:33 น.

18:27 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:38 น.

12:10 น.

15:29 น.

18:23 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:47 น.

12:22 น.

15:40 น.

18:37 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:29 น.

12:13 น.

15:27 น.

18:35 น.

19:49 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:17 น.

15:36 น.

18:30 น.

19:41 น.