บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

11 ญามาดิลอาเคร 1440 / 16 กุมภาพันธ์ 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:22 น.

12:32 น.

15:52 น.

18:22 น.

19:34 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:15 น.

12:30 น.

15:50 น.

18:29 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:18 น.

12:33 น.

15:53 น.

18:31 น.

19:39 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:32 น.

12:39 น.

15:57 น.

18:25 น.

19:38 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:28 น.

12:42 น.

16:02 น.

18:39 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:15 น.

12:24 น.

15:43 น.

18:12 น.

19:24 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:16 น.

12:32 น.

15:51 น.

18:32 น.

19:39 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:13 น.

12:28 น.

15:48 น.

18:27 น.

19:35 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:25 น.

12:40 น.

16:00 น.

18:37 น.

19:46 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:21 น.

12:31 น.

15:51 น.

18:24 น.

19:33 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:20 น.

12:35 น.

15:55 น.

18:34 น.

19:42 น.