บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

19 ซอฟัร 1441 / 19 ตุลาคม 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:03 น.

15:23 น.

17:56 น.

19:07 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:01 น.

15:20 น.

18:01 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:04 น.

15:22 น.

18:03 น.

19:11 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:00 น.

12:10 น.

15:30 น.

18:00 น.

19:12 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:58 น.

12:13 น.

15:32 น.

18:12 น.

19:20 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

11:55 น.

15:15 น.

17:46 น.

18:58 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:03 น.

15:21 น.

18:04 น.

19:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

11:59 น.

15:17 น.

17:59 น.

19:07 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:11 น.

15:30 น.

18:10 น.

19:18 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:02 น.

15:22 น.

17:58 น.

19:07 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:06 น.

15:24 น.

18:06 น.

19:14 น.