เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

16 รอบิอุลอาเคร 1442 / 02 ธันวาคม 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:03 น.

12:07 น.

15:22 น.

17:47 น.

19:03 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:05 น.

15:26 น.

17:59 น.

19:11 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:54 น.

12:08 น.

15:28 น.

18:01 น.

19:13 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:17 น.

12:14 น.

15:23 น.

17:46 น.

19:03 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:04 น.

12:17 น.

15:37 น.

18:09 น.

19:21 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:58 น.

11:59 น.

15:11 น.

17:35 น.

18:51 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:07 น.

15:28 น.

18:02 น.

19:13 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:03 น.

15:24 น.

17:57 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:02 น.

12:15 น.

15:34 น.

18:06 น.

19:18 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:02 น.

12:06 น.

15:21 น.

17:49 น.

19:02 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:10 น.

15:31 น.

18:04 น.

19:16 น.