เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

12 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1441 / 03 กรกฎาคม 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:27 น.

12:22 น.

15:46 น.

18:49 น.

20:08 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:20 น.

15:46 น.

18:36 น.

19:51 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:23 น.

15:48 น.

18:40 น.

19:54 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:21 น.

12:29 น.

15:50 น.

19:05 น.

20:28 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:32 น.

15:57 น.

18:50 น.

20:04 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:12 น.

12:14 น.

15:36 น.

18:45 น.

20:06 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:22 น.

15:47 น.

18:37 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:18 น.

15:44 น.

18:33 น.

19:47 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:47 น.

12:29 น.

15:55 น.

18:48 น.

20:02 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:27 น.

12:21 น.

15:45 น.

18:49 น.

20:06 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:25 น.

15:51 น.

18:41 น.

19:55 น.