บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

16 รอมดอน 1440 / 21 พฤษภาคม 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:25 น.

12:14 น.

15:33 น.

18:38 น.

19:55 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:37 น.

12:12 น.

15:35 น.

18:27 น.

19:40 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:15 น.

15:37 น.

18:30 น.

19:43 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:21 น.

12:21 น.

15:34 น.

18:53 น.

20:13 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:24 น.

15:46 น.

18:41 น.

19:53 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:11 น.

12:06 น.

15:22 น.

18:34 น.

19:52 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:15 น.

15:36 น.

18:29 น.

19:40 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:35 น.

12:10 น.

15:33 น.

18:24 น.

19:36 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:44 น.

12:22 น.

15:44 น.

18:39 น.

19:51 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:25 น.

12:14 น.

15:32 น.

18:38 น.

19:53 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:17 น.

15:40 น.

18:32 น.

19:44 น.