บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

19 มุฮัรรอม 1441 / 19 กันยายน 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:12 น.

15:30 น.

18:17 น.

19:27 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:10 น.

15:18 น.

18:16 น.

19:23 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:52 น.

12:13 น.

15:21 น.

18:18 น.

19:25 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:19 น.

15:41 น.

18:24 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:01 น.

12:22 น.

15:32 น.

18:27 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:04 น.

15:24 น.

18:09 น.

19:20 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:12 น.

15:19 น.

18:18 น.

19:24 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:47 น.

12:08 น.

15:15 น.

18:13 น.

19:20 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:19 น.

15:30 น.

18:25 น.

19:32 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:11 น.

15:28 น.

18:18 น.

19:26 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:54 น.

12:15 น.

15:23 น.

18:20 น.

19:27 น.