บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

26 ญามาดิลอาเคร 1441 / 21 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:20 น.

12:32 น.

15:52 น.

18:24 น.

19:35 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:14 น.

12:30 น.

15:49 น.

18:29 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:17 น.

12:32 น.

15:52 น.

18:32 น.

19:40 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:30 น.

12:39 น.

15:58 น.

18:27 น.

19:40 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:27 น.

12:41 น.

16:01 น.

18:40 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:13 น.

12:23 น.

15:43 น.

18:13 น.

19:25 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:15 น.

12:32 น.

15:50 น.

18:32 น.

19:39 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:12 น.

12:28 น.

15:46 น.

18:27 น.

19:35 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:25 น.

12:39 น.

15:59 น.

18:38 น.

19:46 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:19 น.

12:31 น.

15:51 น.

18:25 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:19 น.

12:35 น.

15:54 น.

18:34 น.

19:42 น.