เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

4 เชาวัล 1441 / 27 พฤษภาคม 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:23 น.

12:15 น.

15:36 น.

18:40 น.

19:58 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:36 น.

12:13 น.

15:37 น.

18:28 น.

19:41 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:38 น.

12:16 น.

15:39 น.

18:32 น.

19:45 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:18 น.

12:22 น.

15:38 น.

18:55 น.

20:16 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:25 น.

15:48 น.

18:42 น.

19:55 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:09 น.

12:07 น.

15:25 น.

18:36 น.

19:55 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:38 น.

12:15 น.

15:38 น.

18:30 น.

19:41 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:34 น.

12:11 น.

15:35 น.

18:25 น.

19:38 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:22 น.

15:46 น.

18:40 น.

19:53 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:23 น.

12:14 น.

15:35 น.

18:40 น.

19:56 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:41 น.

12:18 น.

15:42 น.

18:33 น.

19:46 น.