เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

14 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1442 / 24 มิถุนายน 2564

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:24 น.

12:20 น.

15:45 น.

18:47 น.

20:07 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:38 น.

12:18 น.

15:44 น.

18:35 น.

19:49 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:21 น.

15:47 น.

18:38 น.

19:52 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:18 น.

12:27 น.

15:49 น.

19:04 น.

20:27 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:47 น.

12:30 น.

15:56 น.

18:48 น.

20:03 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:09 น.

12:12 น.

15:35 น.

18:44 น.

20:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:41 น.

12:20 น.

15:46 น.

18:36 น.

19:49 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:37 น.

12:16 น.

15:42 น.

18:32 น.

19:46 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:27 น.

15:54 น.

18:46 น.

20:01 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:24 น.

12:19 น.

15:44 น.

18:48 น.

20:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:23 น.

15:49 น.

18:39 น.

19:53 น.