บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

20 ซุลฮิจญะฮ์ 1440 / 21 สิงหาคม 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:21 น.

15:28 น.

18:36 น.

19:49 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:19 น.

15:30 น.

18:30 น.

19:39 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:22 น.

15:33 น.

18:33 น.

19:42 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:44 น.

12:28 น.

15:46 น.

18:48 น.

20:04 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:02 น.

12:31 น.

15:41 น.

18:43 น.

19:52 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:32 น.

12:13 น.

15:26 น.

18:31 น.

19:45 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:22 น.

15:32 น.

18:32 น.

19:39 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:17 น.

15:29 น.

18:27 น.

19:36 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:29 น.

15:38 น.

18:41 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:44 น.

12:20 น.

15:26 น.

18:37 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:56 น.

12:24 น.

15:35 น.

18:35 น.

19:43 น.