บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

15 รอญับ 1440 / 21 มีนาคม 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:04 น.

12:25 น.

15:44 น.

18:28 น.

19:39 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:04 น.

12:23 น.

15:34 น.

18:28 น.

19:35 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:06 น.

12:26 น.

15:37 น.

18:31 น.

19:38 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:09 น.

12:33 น.

15:55 น.

18:35 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:15 น.

12:35 น.

15:47 น.

18:40 น.

19:47 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:17 น.

15:38 น.

18:20 น.

19:31 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:05 น.

12:26 น.

15:34 น.

18:30 น.

19:36 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:02 น.

12:21 น.

15:31 น.

18:26 น.

19:33 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:13 น.

12:33 น.

15:45 น.

18:38 น.

19:45 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:03 น.

12:25 น.

15:43 น.

18:29 น.

19:38 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:09 น.

12:28 น.

15:38 น.

18:33 น.

19:40 น.