เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

4 รอมดอน 1442 / 16 เมษายน 2564

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:18 น.

15:28 น.

18:30 น.

19:43 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:16 น.

15:23 น.

18:25 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:52 น.

12:19 น.

15:25 น.

18:28 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:25 น.

15:44 น.

18:41 น.

19:56 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:01 น.

12:28 น.

15:33 น.

18:38 น.

19:46 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:33 น.

12:10 น.

15:25 น.

18:24 น.

19:38 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:52 น.

12:18 น.

15:25 น.

18:27 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:14 น.

15:21 น.

18:23 น.

19:31 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:58 น.

12:25 น.

15:30 น.

18:36 น.

19:44 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:44 น.

12:17 น.

15:26 น.

18:31 น.

19:41 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:21 น.

15:28 น.

18:30 น.

19:38 น.