บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

17 ชะอ์บาน 1440 / 22 เมษายน 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:17 น.

15:24 น.

18:31 น.

19:44 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:47 น.

12:15 น.

15:25 น.

18:25 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:17 น.

15:27 น.

18:28 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:24 น.

15:41 น.

18:43 น.

19:59 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:26 น.

15:35 น.

18:38 น.

19:47 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:28 น.

12:08 น.

15:21 น.

18:26 น.

19:40 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:17 น.

15:27 น.

18:27 น.

19:35 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:12 น.

15:23 น.

18:23 น.

19:31 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:24 น.

15:33 น.

18:36 น.

19:45 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:16 น.

15:22 น.

18:32 น.

19:43 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:52 น.

12:19 น.

15:30 น.

18:30 น.

19:39 น.