บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

15 ซอฟัร 1441 / 15 ตุลาคม 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:04 น.

15:24 น.

17:59 น.

19:09 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:02 น.

15:20 น.

18:03 น.

19:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:05 น.

15:22 น.

18:05 น.

19:13 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:11 น.

15:31 น.

18:03 น.

19:15 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:58 น.

12:14 น.

15:32 น.

18:14 น.

19:21 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

11:56 น.

15:16 น.

17:49 น.

19:00 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:47 น.

12:04 น.

15:21 น.

18:05 น.

19:12 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:00 น.

15:17 น.

18:01 น.

19:08 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:56 น.

12:11 น.

15:30 น.

18:11 น.

19:19 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:03 น.

15:23 น.

18:00 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:07 น.

15:24 น.

18:08 น.

19:15 น.