บริการเวลาละหมาด

12 รอบิอุลอาเคร 1440 / 19 ธ.ค. 2561

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:12 น.

12:15 น.

15:28 น.

17:54 น.

19:09 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:13 น.

15:33 น.

18:06 น.

19:19 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:02 น.

12:15 น.

15:35 น.

18:08 น.

19:21 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:26 น.

12:22 น.

15:29 น.

17:51 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:12 น.

12:24 น.

15:44 น.

18:15 น.

19:28 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:07 น.

12:06 น.

15:17 น.

17:40 น.

18:57 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:15 น.

15:35 น.

18:09 น.

19:21 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:10 น.

15:31 น.

18:04 น.

19:17 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:10 น.

12:22 น.

15:42 น.

18:13 น.

19:26 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:10 น.

12:14 น.

15:28 น.

17:55 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:03 น.

12:18 น.

15:38 น.

18:11 น.

19:24 น.