เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

5 ญามาดิลอาเคร 1442 / 18 มกราคม 2564

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:23 น.

12:28 น.

15:44 น.

18:10 น.

19:25 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:12 น.

12:26 น.

15:47 น.

18:20 น.

19:32 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:15 น.

12:29 น.

15:49 น.

18:23 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:37 น.

12:35 น.

15:46 น.

18:09 น.

19:25 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:25 น.

12:38 น.

15:58 น.

18:30 น.

19:42 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:18 น.

12:20 น.

15:33 น.

17:57 น.

19:13 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:12 น.

12:28 น.

15:49 น.

18:24 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:09 น.

12:24 น.

15:45 น.

18:19 น.

19:30 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:23 น.

12:36 น.

15:56 น.

18:28 น.

19:40 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:22 น.

12:27 น.

15:43 น.

18:11 น.

19:24 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:16 น.

12:31 น.

15:52 น.

18:26 น.

19:37 น.