บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

18 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1440 / 21 กรกฎาคม 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:34 น.

12:24 น.

15:44 น.

18:49 น.

20:06 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:22 น.

15:45 น.

18:38 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:25 น.

15:48 น.

18:41 น.

19:53 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:29 น.

12:31 น.

15:46 น.

19:04 น.

20:24 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:34 น.

15:57 น.

18:51 น.

20:04 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:19 น.

12:16 น.

15:33 น.

18:44 น.

20:03 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:24 น.

15:47 น.

18:39 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:44 น.

12:20 น.

15:43 น.

18:35 น.

19:47 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:32 น.

15:54 น.

18:49 น.

20:02 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:34 น.

12:23 น.

15:43 น.

18:49 น.

20:04 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:27 น.

15:50 น.

18:42 น.

19:54 น.