บริการเวลาละหมาด

3 รอบิอุลอาเคร 1440 / 10 ธ.ค. 2561

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:07 น.

12:11 น.

15:25 น.

17:50 น.

19:06 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:54 น.

12:09 น.

15:29 น.

18:02 น.

19:14 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:11 น.

15:31 น.

18:04 น.

19:16 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:21 น.

12:18 น.

15:25 น.

17:48 น.

19:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:08 น.

12:20 น.

15:40 น.

18:12 น.

19:24 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:02 น.

12:02 น.

15:13 น.

17:37 น.

18:53 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:54 น.

12:11 น.

15:31 น.

18:05 น.

19:17 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:06 น.

15:27 น.

18:00 น.

19:13 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:06 น.

12:18 น.

15:37 น.

18:09 น.

19:22 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:05 น.

12:10 น.

15:24 น.

17:52 น.

19:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:13 น.

15:34 น.

18:07 น.

19:19 น.