เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

7 รอบิอุลเอาวัล 1442 / 24 ตุลาคม 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:52 น.

12:03 น.

15:23 น.

17:54 น.

19:06 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:01 น.

15:20 น.

18:00 น.

19:08 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:03 น.

15:23 น.

18:02 น.

19:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:01 น.

12:10 น.

15:28 น.

17:57 น.

19:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:58 น.

12:12 น.

15:32 น.

18:10 น.

19:19 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

11:55 น.

15:14 น.

17:43 น.

18:56 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:03 น.

15:21 น.

18:03 น.

19:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

11:59 น.

15:18 น.

17:58 น.

19:06 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:56 น.

12:10 น.

15:30 น.

18:08 น.

19:17 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:02 น.

15:22 น.

17:56 น.

19:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:06 น.

15:25 น.

18:05 น.

19:13 น.