บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

25 ญามาดิลเอาวัล 1441 / 21 มกราคม 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:24 น.

12:29 น.

15:45 น.

18:12 น.

19:26 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:13 น.

12:27 น.

15:48 น.

18:22 น.

19:33 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:16 น.

12:30 น.

15:50 น.

18:24 น.

19:35 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:37 น.

12:36 น.

15:47 น.

18:11 น.

19:27 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:26 น.

12:39 น.

15:59 น.

18:32 น.

19:43 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:19 น.

12:21 น.

15:34 น.

17:59 น.

19:14 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:13 น.

12:29 น.

15:49 น.

18:25 น.

19:35 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:10 น.

12:25 น.

15:46 น.

18:20 น.

19:31 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:24 น.

12:36 น.

15:57 น.

18:29 น.

19:41 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:22 น.

12:28 น.

15:45 น.

18:13 น.

19:25 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:17 น.

12:32 น.

15:53 น.

18:27 น.

19:38 น.