บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

17 รอบิอุลเอาวัล 1441 / 14 พฤศจิกายน 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:56 น.

12:02 น.

15:20 น.

17:47 น.

19:00 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:00 น.

15:21 น.

17:56 น.

19:06 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:03 น.

15:24 น.

17:58 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:08 น.

12:09 น.

15:23 น.

17:47 น.

19:02 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:12 น.

15:32 น.

18:06 น.

19:17 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

11:54 น.

15:09 น.

17:35 น.

18:49 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:03 น.

15:23 น.

17:59 น.

19:08 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

11:58 น.

15:19 น.

17:55 น.

19:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:10 น.

15:30 น.

18:04 น.

19:14 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:01 น.

15:19 น.

17:49 น.

19:00 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:05 น.

15:26 น.

18:01 น.

19:11 น.