เวลาละหมาด
543
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  0 น.
 ซุฮฺริ   น.
 อัศริ   น.
 มัฆริบ   น.
 อีชา   น.