เวลาละหมาด
อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง
28 พฤศจิกายน 2566
13 ญามาดิลเอาวัล 1445
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:57 น.
 ซุฮฺริ  12:09 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  17:59 น.
 อีชา  19:13 น.