เวลาละหมาด
อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี
4 ตุลาคม 2566
19 รอบิอุลเอาวัล 1445
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:56 น.
 ซุฮฺริ  12:12 น.
 อัศริ  15:31 น.
 มัฆริบ  18:10 น.
 อีชา  19:20 น.