เวลาละหมาด
อ.ปทุมรัตต์
จ.ร้อยเอ็ด
28 พฤศจิกายน 2566
13 ญามาดิลเอาวัล 1445
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:56 น.
 ซุฮฺริ  11:56 น.
 อัศริ  15:09 น.
 มัฆริบ  17:33 น.
 อีชา  18:49 น.