เวลาละหมาด
อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
25 กันยายน 2566
9 รอบิอุลเอาวัล 1445
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:40 น.
 ซุฮฺริ  12:02 น.
 อัศริ  15:23 น.
 มัฆริบ  18:02 น.
 อีชา  19:15 น.