เวลาละหมาด
อ.เมือง
จ.สตูล
4 ตุลาคม 2566
19 รอบิอุลเอาวัล 1445
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:54 น.
 ซุฮฺริ  12:11 น.
 อัศริ  15:24 น.
 มัฆริบ  18:10 น.
 อีชา  19:19 น.