ซุบฮิ  04:51 น.
 ซุฮฺริ  12:09 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  18:10 น.
 อีชา  19:19 น.