เวลาละหมาด
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:29 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:43 น.
 มัฆริบ  18:44 น.
 อีชา  20:03 น.