เวลาละหมาด
อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี
11 ธันวาคม 2566
26 ญามาดิลเอาวัล 1445
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  05:13 น.
 ซุฮฺริ  12:16 น.
 อัศริ  15:30 น.
 มัฆริบ  17:55 น.
 อีชา  19:11 น.