เวลาละหมาด
จ.นราธิวาส
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:38 น.
 ซุฮฺริ  12:14 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:26 น.
 อีชา  19:42 น.