เวลาละหมาด
จ.นครปฐม
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:27 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:42 น.
 มัฆริบ  18:46 น.
 อีชา  20:05 น.