เวลาละหมาด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:36 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:46 น.
 มัฆริบ  18:43 น.
 อีชา  20:02 น.