เวลาละหมาด
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:24 น.
 ซุฮฺริ  12:16 น.
 อัศริ  15:38 น.
 มัฆริบ  18:41 น.
 อีชา  20:00 น.