เวลาละหมาด
อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
11 ธันวาคม 2566
26 ญามาดิลเอาวัล 1445
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  05:07 น.
 ซุฮฺริ  12:03 น.
 อัศริ  15:10 น.
 มัฆริบ  17:33 น.
 อีชา  18:50 น.