เวลาละหมาด
จ.อุทัยธานี
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:26 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:44 น.
 มัฆริบ  18:50 น.
 อีชา  20:10 น.