เวลาละหมาด
จ.ปัตตานี
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:39 น.
 ซุฮฺริ  12:16 น.
 อัศริ  15:40 น.
 มัฆริบ  18:29 น.
 อีชา  19:45 น.