เวลาละหมาด
จ.ศรีสะเกษ
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:09 น.
 ซุฮฺริ  12:04 น.
 อัศริ  15:26 น.
 มัฆริบ  18:32 น.
 อีชา  19:52 น.