เวลาละหมาด
จ.ชุมพร
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:42 น.
 ซุฮฺริ  12:25 น.
 อัศริ  15:49 น.
 มัฆริบ  18:43 น.
 อีชา  20:00 น.