เวลาละหมาด
อ.จตุรพักตรพิมานี
จ.ร้อยเอ็ด
11 ธันวาคม 2566
26 ญามาดิลเอาวัล 1445
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  05:01 น.
 ซุฮฺริ  12:01 น.
 อัศริ  15:11 น.
 มัฆริบ  17:35 น.
 อีชา  18:52 น.