เวลาละหมาด
อ.เมือง
จ.สตูล
11 ธันวาคม 2566
26 ญามาดิลเอาวัล 1445
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  05:01 น.
 ซุฮฺริ  12:15 น.
 อัศริ  15:34 น.
 มัฆริบ  18:05 น.
 อีชา  19:20 น.