เวลาละหมาด
อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:13 น.
 ซุฮฺริ  12:21 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:58 น.
 อีชา  20:21 น.